Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата


Номер: 2015-047

Публикувано на: 18.06.2015 г. | 14:05:49 ч.

Изготвяне на обследвания за установяване на техн. характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

Процедура: открита процедура

  „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ,…
Номер: 2015-044

Публикувано на: 04.06.2015 г. | 15:32:13 ч.

Доставка на помпена станция с дизелов помпен агрегат

Процедура: публична поканаНомер: 2015-042

Публикувано на: 02.06.2015 г. | 14:24:07 ч.

Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс

Процедура: открита процедура

Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект…
Номер: 2015-039

Публикувано на: 25.05.2015 г. | 16:21:16 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности

Процедура: открита процедура

Номер: 2015-035

Публикувано на: 15.05.2015 г. | 15:24:32 ч.

„Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2015-2020 г.“

Процедура: публична поканаhttps://www.livechatalternative.com/