Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - А

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ към 08.05.2018 г.

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Айше Мехмед Старши експерт     19.1.2009  
Албена Арсова Началник отдел     14.1.2009  
Албена Добрева Главен експерт 2.7.2012   2.7.2012  
Албена Краева Главен специалист ЗПКОНПИ-1-28/28.7.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-289/6.8.2020 г.  
Александър Георгиев Счетоводител 12.9.2018   18.9.2018  
Александър Стефанов Главен юрисконсулт 16.7.2013   16.7.2013  
Алина Тупарова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-31/1.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-317/27.7.2021 г.  
Алпай Гаваз Специалист ЗПКОНПИ-1-45/1.10.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-333/28.10.2021 г.  
Ангел Матеев Главен инспектор 29.7.2013   29.7.2013  
Андрей Добрев Главен инспектор     12.1.2009  
Анелия Алексиева Инспектор ЗПКОНПИ-1-23/26.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-308/2.9.2019 г.  
Анелия Апостолова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-21/5.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-304/5.8.2019 г.  
Анелия Аспарухова Главен експерт     13.1.2009  
Анелия Георгиева Началник отдел 9.4.2012   9.4.2012  
Анелия Димова Инспектор - контрол 10.4.2017   10.4.2017  
Анета Иванова Главен специалист 24.3.2010   24.3.2010  
Анета Морарова Главен специалист     12.1.2009  
Анна-Мария Христова Старши експерт 8.10.2015   8.10.2015  
Антония Далева Младши експерт ЗПКОНПИ-1-16/19.9.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-318/4.10.2023 г.  
Антония Петрова Младши експерт 19.1.2015   19.1.2015  
Атанас Господинов Началник отдел ЗПКОНПИ-1-19/9.7.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-302/9.7.2019 г.  

https://www.livechatalternative.com/