Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - А

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Айше Мехмед Старши експерт     19.1.2009  
Албена Арсова Началник отдел     14.1.2009  
Албена Добрева Главен експерт 2.7.2012   2.7.2012  
Александър Георгиев Счетоводител 12.9.2018   18.9.2018  
Александър Стефанов Главен юрисконсулт 16.7.2013   16.7.2013  
Алина Тупарова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-31/1.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-317/27.7.2021 г.  
Алпай Гаваз Специалист ЗПКОНПИ-1-45/1.10.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-333/28.10.2021 г.  
Алпай Шантуров Старши Експерт ЗПКОНПИ-1-11/1.4.2024 г.   ЗПКОНПИ-2-30/10.4.2024 г.  
Ангел Матеев Главен инспектор 29.7.2013   29.7.2013  
Анелия Алексиева Инспектор ЗПКОНПИ-1-23/26.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-308/2.9.2019 г.  
Анелия Апостолова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-21/5.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-304/5.8.2019 г.  
Анелия Аспарухова Главен експерт     13.1.2009  
Анелия Георгиева Началник отдел 9.4.2012   9.4.2012  
Анета Иванова Главен специалист 24.3.2010   24.3.2010  
Анета Морарова Главен специалист     12.1.2009  
Анна-Мария Христова Старши експерт 8.10.2015   8.10.2015  
Антония Петрова Младши експерт 19.1.2015   19.1.2015  
Атанас Господинов Началник отдел ЗПКОНПИ-1-19/9.7.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-302/9.7.2019 г.  

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/