Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Л

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Лачезар Иванов Младши експерт ЗПКОНПИ-1-31/3.8.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-291/10.8.2020 г.  
Лидия Лечева-Господинова Главен експерт 2.4.2012   2.4.2012  
Лилия Донева Главен инспектор     20.12.2008  
Лилия Раковска Инспектор ЗПКОНПИ-1-6/3.4.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-175/2.5.2023 г.  
Лилия Тупарова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-2/13.1.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-15/11.02.2022 г.  
Лора Кирилова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-15/31.8.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-31/20.9.2023 г.  
Лора Корфонозова Специалист ЗПКОНПИ-1-43/11.12.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-1/4.1.2021 г.  
Любомир Владимиров Директор дирекция ЗПКОНПИ-1-35/4.8.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-319/4.8.2021 г.  
Людмила Николова Главен специалист 8.6.2010   8.6.2010  
Людмила Попова Старши експерт     13.1.2009  
Люсиела Тодорова Специалист ЗПКОНПИ-1-9/7.3.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-34/21.3.2022 г.  

https://www.livechatalternative.com/