Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Б

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Билгин Исмаил Главен експерт ЗПКОНПИ-1-5/24.1.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-13/11.2.2022 г.  
Биляна Йорданова Специалист ЗПКОНПИ-1-25/2.6.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-309/2.6.2021 г.  
Биляна Караиванова Старши експерт 13.9.2017   13.9.2017  
Биляна Семкова Инспектор - контрол ЗПКОНПИ-1-30/1.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-318/28.7.2021 г.  
Биляна Тодорова Специалист 5.12.2017   5.12.2017  
Бисера Костова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-22/23.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-306/26.8.2019 г.  
Бистра Попова Старши счетоводител 30.12.2010   30.12.2010  
Благовест Белчев Началник отдел     14.1.2008  
Благовеста Блажева Счетоводител ЗПКОНПИ-1-7/31.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-13/4.2.2020 г.  
Богданка Хиткова Главен специалист 10.4.2018   10.4.2018  
Борислав Рачев Зам. кмет ЗПКОНПИ-1-2/1.3.2024 г. ЗПКОНПИ-3-2/29.3.2024 г.    
Боряна Нейчева Главен специалист     15.1.2009  
Боряна Пенчева Инспектор - контрол 20.12.2018   27.12.2018  
Боряна Робева Младши експерт ЗПКОНПИ-1-8/5.4.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-66/5.4.2019 г.  

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/