Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Б

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Билгин Исмаил Главен експерт ЗПКОНПИ-1-5/24.1.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-13/11.2.2022 г.  
Биляна Йорданова Специалист ЗПКОНПИ-1-25/2.6.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-309/2.6.2021 г.  
Биляна Караиванова Старши експерт 13.9.2017   13.9.2017  
Биляна Семкова Инспектор - контрол ЗПКОНПИ-1-30/1.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-318/28.7.2021 г.  
Биляна Тодорова Специалист 5.12.2017   5.12.2017  
Бисера Костова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-22/23.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-306/26.8.2019 г.  
Бисерка Иванова Старши експерт     12.1.2009  
Бистра Попова Старши счетоводител 30.12.2010   30.12.2010  
Благовест Белчев Началник отдел     14.1.2008  
Благовеста Блажева Счетоводител ЗПКОНПИ-1-7/31.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-13/4.2.2020 г.  
Богданка Хиткова Главен специалист 10.4.2018   10.4.2018  
Божидар Йотов Гл. спец. спец. -пълномощник на кмета в Ср. Кула ЗПКОНПИ-1-15/13.4.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-153/11.5.2021 г.  
Борислав Добрев Специалист ЗПКОНПИ-1-17/6.6.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-317/8.6.2022 г.  
Борислава Братоева Началник отдел        
Боряна Нейчева Главен специалист     15.1.2009  
Боряна Пенчева Инспектор - контрол 20.12.2018   27.12.2018  
Боряна Робева Младши експерт ЗПКОНПИ-1-8/5.4.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-66/5.4.2019 г.  

https://www.livechatalternative.com/