Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Д

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Даниел Шелявски Старши Експерт ЗПКОНПИ-1-20/1.12.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-1/4.1.2024 г.  
Даниела Желязкова Старши счетоводител     20.12.2008  
Даниела Слатински Младши експерт 2.4.2012   2.4.2012  
Даринка Недкова Главен специалист - архивар 21.12.2009   19.12.2009  
Десислава Белева Инспектор ЗПКОНПИ-1-1/2.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-1/7.1.2020 г.  
Десислава Лясова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-44/10.11.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-308/14.12.2020 г.  
Десислава Пеева Старши експерт ЗПКОНПИ-1-1/15.1.2024 г.   ЗПКОНПИ-2-3/23.1.2024 г.  
Десислава Новакова Главен специалист 21.7.2015   21.7.2015  
Десислава Тодорова Старши счетоводител 1.3.2013   1.3.2013  
Десислава Тодорова Старши инспектор 20.3.2017   20.3.2017  
Десислава Токова Старши Експерт ЗПКОНПИ-1-33/1.12.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-13/03.1.2023 г.  
Детелина Кирилова Главен Експерт ЗПКОНПИ-1-11/1.06.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-313/22.6.2023 г.  
Деян Димитров Специалист 18.8.2017   18.8.2017  
Диана Иванова Главен специалист 14.12.2015   14.12.2015  
Дилян Георгиев Старши инспектор 2.9.2013   2.9.2013  
Димитър Генков Секретар на община 14.11.2011   14.11.2011  
Димитър Недев Заместник кмет ЗПКОНПИ-1-35/2.12.2019 г.   пред КЗПКОНПИ  

 


https://www.livechatalternative.com/