Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Р

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/`

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Радослав Бакърджиев Началник отдел 8.10.2015   8.10.2015  
Радослав Георгиев Инспектор - контрол ЗПКОНПИ-1-27/20.7.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-293/2.9.2020 г.  
Радостина Стоева-Пейкова Началник отдел 12.5.2014   12.5.2014  
Радостина Вуцова Началник отдел 10.4.2014   10.4.2014  
Райхан Аблеки Управител     ЗПКОНПИ-2-233/30.11.2022 г.  
Ралица Димитрова Главен инспектор     10.1.2009  
Ралица Духлевска Главен експерт 8.3.2010   15.3.2010  
Ралица Карагьозова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-40/16.9.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-231/18.10.2021 г.  
Ралица Янкова младши експерт ЗПКОНПИ-1-17/2.10.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-319/23.10.2023 г.  
Ренета Арнаудова старши специалист ЗПКОНПИ-1-26/4.8.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-326/24.8.2022 г.  
Румен Кръстев Главен инспектор 9.10.2017   9.10.2017  
Румяна Иванова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-15/15.5.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-274/15.5.2019 г.  

https://www.livechatalternative.com/