Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - С

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Сабина Минковска Началник отдел 11.4.2012   11.4.2012  
Сашо Щерев Главен експерт 28.2.2011   28.2.2011  
Светла Балтаджиева Специалист 3.2.2015   3.2.2015  
Светла Велева Старши експерт 24.3.2012   24.3.2012  
Светла Петрова Главен специалист     16.1.2009  
Светла Шаханова Младши експерт 11.5.2015   11.5.2015  
Светлана Стоянова Старши счетоводител 8.7.2015   8.7.2015  
Светлин Савов Гл. специалист - пълномощник на кмета в кв. Долапите     14.1.2009  
Севим Сабриева Главен специалист     12.1.2009  
Силвия Кирилова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-7/1.4.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-64/1.4.2019 г.  
Станимира Цанева-Бакърджиева Старши експерт ЗПКОНПИ-1-32/13.8.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-292/14.8.2020 г.  
Станислав Георгиев Инспектор 30.6.2009   30.6.2009  
Стефан Цанев Главен Специалист ЗПКОНПИ-1-7/10.4.2023 г.   3.5.2023 г.  
Стилиана Атанасова Специалист ЗПКОНПИ-1-42/20.9.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-332/20.10.2021 г.  
Стойка Панагонова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-6/30.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-12/30.1.2020 г.  

https://www.livechatalternative.com/