Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Н

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Надежда Гаджанова Главен юрисконсулт     16.1.2009  
Наталия Вангелова старши Експерт ЗПКОНПИ-1-5/1.3.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-28/14.3.2023 г.  
Наталия Кожухарова Инспектор 1.3.2018   1.3.2018  
Начко Наков Началник отдел     5.1.2009  
Невена Генкова Главен специалист 7.10.2013   7.10.2013  
Невена Пенева Старши експерт 2.4.2021   2.4.2021  
Нели Ченкова Старши инспектор     10.1.2009  
Несрин Андреева Старши експерт     3.10.2012  
Никол Христова Специалист ЗПКОНПИ-1-6/18.1.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-14/11.2.2022 г.  
Николай Златев Главен експерт ЗПКОНПИ-1-34/1.9.2020 г. ЗПКОНПИ-3-3/10.9.2020 г. ЗПКОНПИ-2-297/10.9.2020 г.  
Николай Кутинчев Началник отдел 1.12.2016   1.12.2016  
Николета Кънчева специалист ЗПКОНПИ-1-18/9.10.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-320/29.10.2023 г.  
Нина Дрегнева Старши експерт ЗПКОНПИ-1-37/25.9.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-299/2.10.2020 г.  

https://www.livechatalternative.com/