Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - П

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Павлина Топалова Старши експерт 16.5.2011   16.5.2011  
Пенка Ангелова Началник отдел 24.7.2013   24.7.2013  
Пенка Манева Главен специалист 6.2.2014   6.2.2014  
Пенка Никова Главен специалист     14.1.2009  
Пенка Стоименова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-38/4.12.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-305/10.12.2020 г.  
Пенчо Милков КМЕТ по чл. 72, ал.2, т. 3 от постоянната комисия на съответния ОбС   пред КЗПКОНПИ  
Петко Савчев Кметски наместник ЗПКОНПИ-1-22/21.5.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-286/19.6.2020 г.  
Петрозар Анчев Началник отдел     12.1.2009  
Петя Иванова Специалист ЗПКОНПИ-1-44/1.10.2021 г.   ЗПКОНПИ-1-329/13.10.2021 г.  
Петя Парванова Специалист ЗПКОНПИ-1-16/3.6.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-296/3.6.2019 г.  
Петя Петкова Старши счетоводител ЗПКОНПИ-1-33/1.9.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-94/27.4.2021 г.  
Петя Проданова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-26/2.6.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-314/30.6.2021 г.  
Петя Христова Старши експерт     14.1.2009  
Пламен В. Петков Старши инспектор - наблюдение на обществен градски транспорт 1.10.2015   1.10.2015  
Пламен Петков Старши юрисконсулт 11.5.2015   11.5.2015  
Пламен Христов Старши Експерт ЗПКОНПИ-1-12/4.4.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-163/03.05.2022 г.  
Пламена Алексиева Главен Експерт ЗПКОНПИ-1-19/1.7.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-322/08.07.2022 г.  
Пламена Петкова Главен Специалист ЗПКОНПИ-1-2/9.1.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-3/18.01.2023 г.  
Пламенка Върбанова Главен инспектор 25.1.2012   25.1.2012  
Пламенка Петрова Старши специалист 1.12.2017   1.12.2017  
Пламенна Бонева Старши счетоводител 21.8.2014   21.8.2014  
Полина Стоянова Главен експерт 3.7.2017   3.7.2017  

https://www.livechatalternative.com/