Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - И

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Ива Йорданова Инспектор - контрол ЗПКОНПИ-1-1/2.1.2019 г.   27.12.2018  
Ива Чавдарова Главен експерт 01.03.2019г. 19.11.2011/15.09.2014 23.07.2018г.  
Ивайло Кадишев Директор дирекция ЗПКОНПИ-1-19/5.4.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-90/27.4.2021 г.  
Иван Ениманев Главен архитект ЗПКОНПИ-1-21/22.4.2021 г.   пред КЗПКОНПИ  
Иван Иванов Старши спец. - връзки с общ. ЗПКОНПИ-1-36/6.8.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-323/3.9.2021 г.  
Иван Иванов Старши експерт 5.12.2017   5.12.2017  
Иван Пеев Главен специалист 4.10.2018   4.10.2018  
Иван Цонев Инспектор ЗПКОНПИ-1-23/1.8.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-327/1.9.2022 г.  
Иванка Хорозова-Димитрова Главен специалист 10.4.2018   10.4.2018  
Ивелина Колева Старши счетоводител 12.6.2014   12.6.2014  
Ивелина Г. Петкова Младши експерт     6.1.2009  
Ивелина Петкова Старши експерт 16.9.2013   13.9.2013  
Илин Димитров Главен експерт ЗПКОНПИ-1-37/16.8.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-324/8.9.2021 г.  
Илинка Червенкова Главен инспектор 29.7.2013   29.7.2013  
Ина Георгиева Главен експерт 13.1.2012   13.1.2012  
Ирена Калинова Специалист 11.5.2019   11.5.2019  
Ирена Тодорова Началник отдел ЗПКОНПИ-1-18/22.6.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-323/12.7.2022 г.  
Ирина Хачарян Старши спец. - връзки с общ. ЗПКОНПИ-1-3/2.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-10/29.1.2020 г.  
Искра Антонова Главен инспектор     20.12.2008  
Искра Иванова Главен експерт     13.1.2009  
Искрен Аврамов Старши инспектор     10.1.2009  
Искрен Русанов Главен експерт     22.1.2009  
Искрена Пенева Старши специалист 7.9.2016   7.9.2016  

https://www.livechatalternative.com/