Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - З

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Захари Симеонов Старши експерт 13.12.2012   13.12.2012  
Здравка Великова Директор дирекция     14.1.2009  
Зейнеп Рамаданова Главен експерт 1.9.2015   1.9.2015  
Златомира Стефанова Заместник кмет ЗПКОНПИ-1-34/21.11.2019 г. ЗПКОНПИ-3-1/6.12.2019 г. пред КЗПКОНПИ  
Зорница Иванова Старши инспектор 1.4.2015   1.4.2015  
Зорница Петракиева-Костадинова Специалист     2.7.2020  

https://www.livechatalternative.com/