Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Г

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Габриела Лекова Инспектор ЗПКОНПИ-1-28/2.6.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-312/21.6.2021 г.  
Галена Йорданова Началник отдел 8.3.2010   8.3.2010  
Галин Апостолов Началник отдел 01.12.2020г. ЗПКОНПИ-2-310/30.12.2020г. ЗПКОНПИ-2-310/30.12.2020 г.  
Галина Флешерова Главен инспектор     10.1.2009  
Геновева Дарашка Главен експерт ЗПКОНПИ-1-26/26.9.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-310/1.10.2019 г.  
Георги Игнатов Директор дирекция 14.2.2013   14.2.2013  
Гергана Любомирова Старши инспектор 7.8.2017   7.8.2017  
Гергана Пашева Главен експерт 13.7.2018   18.7.2018  
Глория Арабаджиева Старши експерт ЗПКОНПИ-1-11/22.3.2021 г.   ЗПКОНПИ-1-14/1.4.2021 г.  
Гюлвер Ибрям Главен юрисконсулт 12.9.2016   12.9.2016  

https://www.livechatalternative.com/