Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - М

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Магда Колева Специалист ЗПКОНПИ-1-24/10.5.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-311/10.6.2021 г.  
Магдалена Златанова Финансов контрольор     26.1.2009  
Магдалина Илиева Заместник кмет ЗПКОНПИ-1-32/19.11.2019 г.   пред КЗПКОНПИ  
Маргарита Дървеняшка Главен инспектор 2.4.2012   2.4.2012  
Мариела Иванова Главен специалист     21.1.2009  
Мария Чорбаджийска младши Експерт ЗПКОНПИ-1-11/16.3.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-40/28.3.2022 г.  
Марияна Колева Главен вътрешен одитор     20.1.2009г.  
Мариела Теодосиева Инспектор - контрол ЗПКОНПИ-1-24/30.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-307/30.8.2019 г.  
Мариета Великова Главен специалист 11.1.2016   11.1.2016  
Мариета Колева младши експерт ЗПКОНПИ-1-27/1.8.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-328/2.9.2022 г.  
Марио Ацков Главен експерт ЗПКОНПИ-1-6/3.2.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-26/2.3.2021 г.  
Марио Марков инспектор ЗПКОНПИ-1-3/1.2.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-17/28.2.2023 г.  
Мария Костадинова Главен инспектор 5.6.2009   5.6.2009  
Мария Старцева Старши инспектор - публичен изпълнител 19.8.2015   19.8.2015  
Мартин Савов Младши експерт ЗПКОНПИ-1-14/19.5.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-319/14.6.2022 г.  
Мая Петрова Главен експерт 5.4.2012   5.4.2012  
Мелтем Адем Инспектор - наблюдение 2.7.2018   29.6.2018  
Миглена Ангелова Инспектор ЗПКОНПИ-1-10/21.2.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-16/21.2.2020 г.  
Миглена Иванова Главен експерт 19.11.2015   19.11.2015  
Миглена Маринова Главен инспектор     23.12.2008  
Милена Божанова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-29/1.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-315/14.7.2021 г.  
Микаел Чакълджиян инспектор ЗПКОНПИ-1-12/11.7.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-324/10.8.2022 г.  
Милена Игнатова Главен специалист     6.1.2009  
Милена Йорданова Главен специалист 27.01.2009   27.1.2009  
Милена Хинкова Главен експерт ЗПКОНПИ-1-11/2.3.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-10/5.2.2021 г.  
Минко Минков Старши експерт 3.10.2017   3.10.2017  
Мирослав Борисов Младши експерт ЗПКОНПИ-1-18/22.4.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-75/4.5.2020 г.  
Мирослава Иванова Специалист - архивар ЗПКОНПИ-1-5/21.1.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-24/19.2.2021 г.  
Мирослава Маркова Директор дирекция 9.9.2013   9.9.2013  
Моника Димитрова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-17/21.4.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-34/21.4.2020 г.  
Моника Игнатова Младши експерт ЗПКОНПИ-1-41/10.12.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-79/26.4.2021 г.  

https://www.livechatalternative.com/