Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Е

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Евгения Стоева Финансов контрольор 12.6.2017   12.6.2017  
Елена Tодорова Началник отдел 01.02.2018г.   153-2/01.02.2018  
Елена Постникова-Върбанова Главен вътрешен одитор     12.3.2010  
Елиз Халил Старши юрисконсулт ЗПКОНПИ-1-32/13.7.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-316/20.7.2021 г.  
Елисавета Димитрова Инспектор 16.2.2016   16.2.2016  
Емел Сали Старши инспектор ЗПКОНПИ-1-27/30.9.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-309/30.9.2019 г.  
Емилиана Недкова Инспектор - публичен изпълнител     ЗПКОНПИ-2-172/25.4.2019 г.  
Емилия Иванова Главен специалист     6.1.2009  
Емилия Пенева Директор дирекция 5.12.2011   5.12.2011  
Емилия Петкова Главен експерт ЗПКОНПИ-1-2/11.1.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-14/10.2.2021 г.  
Емма Атанасова Старши счетоводител 8.10.2015   8.10.2015  
Енчо Енчев Заместник кмет ЗПКОНПИ-1-33/19.11.2019 г. ЗПКОНПИ-3-2/12.12.2019 г. пред КЗПКОНПИ  
Ервин Сеидов инспектор ЗПКОНПИ-1-8/07.3.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-66/06.4.2022 г.  
Ердинч Мевлюдов Директор дирекция     28.1.2009  

https://www.livechatalternative.com/