Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - В

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Валентин Великов Главен Специалист ЗПКОНПИ-1-46/04.10.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-334/38.10.2021 г.  
Ваня Попова Старши експерт     14.1.2009  
Ваня Стоименова Специалист ЗПКОНПИ-1-5/30.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-11/30.1.2020 г.  
Василена Димова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-13/24.7.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-315/10.8.2020 г.  
Венелина Христова Старши експерт     6.1.2009  
Венцислава Шенкова Главен специалист 7.10.2013   7.10.2013  
Вероника Миланова Началник отдел ЗПКОНПИ-1-20/1.8.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-303/1.8.2019 г.  
Весела Иванова Началник отдел ЗПКОНПИ-1-4/13.1.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-3/13.1.2020 г.  
Весела Иванова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-15/1.6.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-320/24.6.2022 г.  
Веселка Владимирова Старши счетоводител 2.1.2018   2.1.2018  
Веселка Иванова Главен инспектор ЗПКОНПИ-1-36/24.9.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-300/2.10.2020 г.  
Виктор Данев Старши експерт ЗПКОНПИ-1-18/1.7.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-301/1.7.2019 г.  
Виктория Венкова Инспектор ЗПКОНПИ-1-1/4.01.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-3/10.01.2022 г.  
Виктория Мирчева Специалист ЗПКОНПИ-1-42/2.11.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-304/2.12.2020 г.  
Виолета Добрева Главен специалист     14.1.2009  
Виргиния Стоилова Старши инспектор     12.1.2009  
Владимира Иванова Старши експерт 2.9.2014   2.9.2014  
Владислав Нанов Старши юрисконсулт 7.9.2015   7.9.2015  

https://www.livechatalternative.com/