Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Ц

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Цанка Великова Главен експерт 4.4.2016   4.4.2016  
Цанко Цанев Специалист пълномощник на кмета ЗПКОНПИ-1-49/29.11.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-336/22.12.2021 г.  
Цветан Йорданов Началник отдел ЗПКОНПИ-1-20/4.5.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-128/12.5.2020 г.  
Цветана Манева Юрисконсулт ЗПКОНПИ-1-14/2.8.2023 г.   ЗПКОНПИ-2-316/22.8.2023 г.  
Цветанка Николова Инспектор ЗПКОНПИ-1-41/16.9.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-328/12.10.2021 г.  
Цветанка Савова Главен специалист     6.1.2009  
Цветелина Иванова Директор     ЗПКОНПИ-1-19/13.10.2023 г.  
Ценка Петрова-Йорданова Главен специалист     6.2.2009  

https://www.livechatalternative.com/