Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Й

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Йоана Вълева Старши инспектор 20.2.2017   20.2.2017  
Йоана Георгиева Специалист ЗПКОНПИ-1-27/2.6.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-313/24.6.2021 г.  
Йоана Дафинова Главен специалист ЗПКОНПИ-1-30/21.10.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-314/22.10.2019 г.  
Йоана Неделчева Старши юрисконсулт 28.3.2012   28.3.2012  
Йоанна Гочева Главен специалист ЗПКОНПИ-1-38/1.9.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-326/20.9.2021 г.  
Йоанна Джамбазова Началник отдел     9.3.2010  
Йордан Денков Финансов контрольор     8.1.2009  
Йорданка Бояджиева Главен специалист 02.10.2020г.   ЗПКОНПИ-2-304/18.5.2021 г.  

https://www.livechatalternative.com/