Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - Т

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Таня Тодорова Началник отдел ЗПКОНПИ-1-4/18.1.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-23/17.2.2021 г.  
Татяна Кюранова Секретар ЗПКОНПИ-1-12/4.7.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-314/25.7.2021 г.  
Тезгюл Дауд Старши експерт     19.1.2009  
Теодор Пасев Инспектор - публичен изпълнител ЗПКОНПИ-1-22/26.4.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-308/21.5.2021 г.  
Теодор Тодоров Инспектор - контрол 9.5.2017   9.5.2017  
Тихомир Илиев Старши експерт 11.4.2012   11.4.2012  
Тодор Костов Главен Специалист ЗПКОНПИ-1-10/15.3.2022 г.   ЗПКОНПИ-2-70/12.3.2022 г.  
Тодор Първанов Старши експерт     30.1.2009  

https://www.livechatalternative.com/