Пропускане до съдържанието на страницата

Декларации по ЗПКОНПИ - служителите в Община Русе - К

Декларации по чл.35 ОТ ЗПКОНПИ и чл.12 от отменения ЗПУКИ

 

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Несъвместимост /чл.12, т.1 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост /чл.12, т.3 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси /чл.12, т.2 от отменения ЗПУКИ/

Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити /чл.12, т.4 от отменения ЗПУКИ/

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.3 чл.12, т.2 чл.12, т.4
Калоян Дечев Главен инспектор ЗПКОНПИ-1-40/12.11.2020 г.      
Камелия Радева Старши експерт 2.4.2012   2.4.2012  
Камен Кръстев Старши инспектор 31.7.2013   31.7.2013  
Камен Христов Главен експерт 2.7.2012   2.7.2012  
Камен Янков Инспектор - контрол 1.10.2015   1.10.2015  
Катерина Узунова Младши експерт 30.7.2015   30.7.2015  
Катя Дачева Старши инспектор 1.2.2016   1.2.2016  
Катя Петрова Директор дирекция 5.10.2015   5.10.2015  
Катя Стайкова Старши специалист 26.9.2018   28.9.2018  
Красимира Димитрова Главен специалист     28.1.2009  
Кремена Бабаджанова-Найденова Старши експерт ЗПКОНПИ-1-7/15.2.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-28/5.3.2021 г.  
Кремена Дончева Главен Специалист ЗПКОНПИ-1-53/1.12.2021 г.   ЗПКОНПИ-2-235/20.12.2021 г.  
Кремена Маринова Специалист        
Кремена Минева Началник отдел     20.12.2008  
Кристина Генчева Старши счетоводител 20.11.2017   20.11.2017  
Кристина Данева Старши експерт ВО ЗПКОНПИ-1-16/13.4.2020 г.   ЗПКОНПИ-2-158/13.5.2020 г.  
Кристияна Станчева Старши експерт ЗПКОНПИ-1-17/1.7.2019 г.   ЗПКОНПИ-2-300/1.7.2019 г.  

https://www.livechatalternative.com/